Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 40011

ÖZEL BİTEK KOLEJİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Sümer Mah. Ankara Bulvarı No:71/1 Merkezefendi/DENİZLİ

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05/03/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/03/2024 tarihinde, saat:15:00’da, Sümer Mah. Ankara Bulvarı No:71/1 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

ÖZEL BİTEK KOLEJİ ANONİM ŞİRKETİ

GÜNDEM:

1.) Yoklama ve açılış. 

2.) Divan Heyetinin teşekkülü

3.) Divan heyetine Genel Kurul evraklarını imzalama Yetkisi verilmesi

4.) 2023 yılı gelir tablosu, bilanço ve faaliyet raporunun okunması ve Yönetim Kurulunun ibrası,

5.) Dilek ve temenniler ve kapanış.