Genel Kurul Toplantısı Davet

Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı olan Özel BİTEK Koleji A.Ş., 29 Mart 2024 tarihinde saat 15:00'da düzenleyeceği olağan genel kurul toplantısına davet ediyor. Toplantı, Sümer Mahallesi'nde bulunan ticari adreslerinde gerçekleştirilecek. Gündem maddeleri arasında; yoklama ve açılış, divan heyetinin oluşturulması, genel kurul evraklarının imzalanması yetkisi verilmesi, 2023 yılı gelir tablosu, bilanço ve faaliyet raporunun okunması ve yönetim kurulunun ibrası, dilek ve temenniler ve kapanış yer alıyor. Toplantıya katılım, ortakların asaleten veya vekil aracılığıyla sağlanabilir.