GIDA TEKNOLOJİLERİ - KALİTE KONTROL

Gıda Teknolojileri Alanı – Kalite Kontrol

Özel Teknokent Koleji || Eğitimin tek adresi

Tanımı: Gıda laboratuvarlarında duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz ve kontrol yapma konusunda yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Gıda laboratuvar teknisyenliğinin yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

İstihdam Alanları:

Gıda Kontrol teknisyenleri, gıda üretimi yapan fabrikalarının laboratuvarlarında, özel gıda kontrol laboratuvarları vb. yerlerde iş imkanı bulabilmektedirler. Hizmet sektöründe marketler, yemek fabrikaları, pastaneler vb yerlerde de kalite kontrol elemanı olarak çalışabilirler.

İş yerlerinde belli bir süre çalışanlar, laboratuvar sorumlusu olabilmektedirler. Gıda sektöründe gelişmiş teknolojilerden yararlanarak üretim yapan işletmelerin çoğalması bu alanda nitelikli eleman ihtiyacını sürekli kılacaktır. Hizmet sektöründe; marketler, yemek fabrikaları, ekmek fabrikaları, pastaneler unlu mamüller üreten kuruluşlar vb. yerlerde de kalite kontrol elemanı olarak çalışabilirler.

Eğitim Süresi: Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.

Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Gıda Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

Belgelendirme: Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir. Öğrencinin  seçtiği  dal  ile  ilgili  aldığı  tüm  dersler  ve modüller diploma ekinde belirtilir.

Öğrenciye programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

Öğrenci Kazanımları:

Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci; 

1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 
2. Gıda Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir. 
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

ÖZEL Teknokent KOLEJİ EĞİTİMİN TEK ADRESİ

Özel Teknokent Koleji’ne girince sadece bir okula girmiş olmazsınız, aynı zamanda dil eğitimine önem veren, spor, sanat ve bilimi hayatlarının bir parçası yapmış seçkin ve mutlu bir topluluk arasına katılmış olursunuz.